poranny chłód przenika lekko / otula wiatrem / dotyka zachwytem

poranny chłód przenika lekko / otula wiatrem / dotyka zachwytem