dużo mówi się i dużo słyszy / dużo / nie zawsze znaczy dobrze

dużo mówi się i dużo słyszy / dużo / nie zawsze znaczy dobrze