piękny czas przyszedł dziś / snuł się po cichu / nie chciał nic

piękny czas przyszedł dziś / snuł się po cichu / nie chciał nic